LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANYCH,KIEROWNIK BUDOWY,INSPEKTOR NADZORU,ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE,ODBIORY, Warszawa - Oferta nr80723 - Oferteo.pl
 

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANYCH,KIEROWNIK BUDOWY,INSPEKTOR NADZORU,ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE,ODBIORY, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Firma MIRBUD Nadzory i Okresowe Przeglądy Budowlane, Usługi Ogólnobudowlane istnieje od 1 kwietnia 2010 r. Siedziba firmy mieści się w Ciechanowie, jednak główny obszar świadczenia usług to Warszawa i okolice do 50 km od centrum, ale także całe województwo mazowieckie.

Posiadamy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej a także uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Działamy w branży budowlanej od 2006 r. Współpracujemy głównie z firmami budowlanymi, osobami prywatnymi, zarządcami nieruchomości, wspólnotami mieszkaniowymi oraz innymi firmami.

Oferujemy usługi związane z legalizacją samowoli budowlanych.

Co to jest samowola budowlana?

Są to roboty budowlane prowadzone bez wymaganych pozwoleń i zgłoszeń. Wszelkie pozwolenia i zgłoszenia reguluje ustawa Prawo Budowlane.

Przypadki, które można zaklasyfikować jako samowolę budowlaną:

budowa obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych;
rozbudowa obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych;
użytkowanie budynku bez zgody nadzoru budowlanego;
zmiana sposobu użytkowania budynku, lub jego części bez wymaganego pozwolenia;
odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (wykonujemy projekty zamienne przy samowolnie dokonanych zmianach w zatwierdzonych projektach);
prowadzenie robót budowlanych bez kierownika budowy.
Samowola budowlana jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 zgodnie z art. 90 Prawa Budowlanego, a Kodeks Karny pozwala ścigać sprawcę.

Samowola jako wykonanie obiektu bez pozwolenia na budowę, wykonanie części budynku, zmiany konstrukcji dachu, adaptacji poddasza, dobudowy, rozbudowy, wykonanie budynku z odstępstwem od projektu i pozwolenia na budowę nie podlega przedawnieniu.

Przedawnieniu podlega jedynie odpowiedzialność karna.

Oferujemy usługi:
- nadzorów budowlanych: kierownik budowy,inspektor nadzoru inwestorskiego
a także:
- przeglądy techniczne obiektów budowlanych (kontrole okresowe obiektów)
- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (budynków, mieszkań, hal)
- fachowe odbiory mieszkań od dewelopera
- odbiory budynków
- świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikaty energetyczne) konieczne do odbioru budynku
- kosztorysy
- projektowanie
- doradztwo techniczne
- protokoły pomiaru instalacji elektrycznej niezbędne do odbioru budynku
- inwentaryzacje


W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt: Mirosław Kruczyński
tel.505 950 412. MIR-BUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, NADZORY I PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mirbud-nadzory.pl

Mazowieckie, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 4066