Otrzymaj oferty od specjalistów jak Kierownik budowy, Inspektor nadzoru, Przeglądy techniczne, Ekspertyzy techniczne, Odbiory budynków i... nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Kierownik budowy, Inspektor nadzoru, Przeglądy techniczne, Ekspertyzy techniczne, Odbiory budynków i...

12

O specjaliście

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW ROCZNE, PÓŁROCZNE I PIĘCIOLETNIE, EKSPERTYZY I OPINIE TECHNICZNE, ODBIORY BUDYNKÓW I MIESZKAŃ, ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE, Warszawa
SOLIDNIE I NIEDROGO!

www.mirbud-nadzory.pl


Firma MIRBUD Nadzory i Okresowe Przeglądy Budowlane, Usługi Ogólnobudowlane istnieje od 1 kwietnia 2010 r. Siedziba firmy mieści się w Ciechanowie, jednak główny obszar świadczenia usług to Warszawa i okolice do 50 km od centrum, ale także całe województwo mazowieckie.

Firma dodatkowo wykonuje przeglądy budynków w Łodzi.

Posiadamy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej a także uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Działamy w branży budowlanej od 2006 r. Współpracujemy głównie z firmami budowlanymi, osobami prywatnymi, zarządcami nieruchomości, wspólnotami mieszkaniowymi oraz innymi firmami.


Firma świadczy następujące usługi:
- kierownik budowy;
- inspektor nadzoru inwestorskiego;
- przeglądy techniczne obiektów budowlanych (kontrole okresowe) roczne, półroczne i pięcioletnie;
- ekspertyzy techniczne, opinie i oceny techniczne obiektów budowlanych;
- świadectwa charakterystyki energetycznej;
- odbiory budynków i mieszkań;
- doradztwo techniczne;
- kosztorysy;
- legalizacje samowoli budowlanych;
- inwentaryzacje.


Firma może polecić dobre i sprawdzone firmy wykonawcze oraz posiada rabaty w niektórych hurtowniach materiałów budowlanych.


KIEROWNIK BUDOWY. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Firma świadczy usługi Kierownika Budowy - prowadzimy wiele budów budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ale także hal przemysłowych i magazynowych, budynków usługowych i wielorodzinnych. Rolę kierownika budowy oraz jego podstawowe zadania reguluje Prawo Budowlane.

Jako przykładowe obowiązki Kierownika Budowy ustawa Prawo Budowlane wymienia:
-prowadzenie dokumentacji budowy;
-zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu;
-zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę;
-realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Pierwsze czynności wykonywane przez Kierownika Budowy to:
-złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
-wpis do dziennika budowy;
-przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie.

Współpraca z nami zaczyna się od spotkania, na którym zapoznajemy się z projektem budowlanym, następnie doradzamy Państwu, które etapy budowy warto skontrolować oraz wyjaśniamy ewentualne wątpliwości techniczne.

W trakcie trwania budowy kontrolujemy prowadzone prace budowlane na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności prace budowlane ulegające zakryciu lub zanikające. Poszczególne etapy kontroli są ustalane z Państwem już na początku lub w trakcie trwania budowy.

Głównymi etapami budowy na jakich powinniśmy być to:
-kontrola zbrojenia fundamentów;
-kontrola zbrojenia stropu;
-kontrola konstrukcji dachu;
-zakończenie budowy.

Podczas kontroli poszczególnych etapów budowy wszelkie nieprawidłowości są od razu zgłaszane do Państwa oraz do wykonawcy robót. W razie potrzeby są także zapisywane w dzienniku budowy lub w oddzielnym protokole wraz z podaniem terminu usunięcia nieprawidłowości. Podczas wizyt na budowie dziennik budowy jest na bieżąco uzupełniany.

Koszty uzależnione są od rodzaju usługi oraz wielkości inwestycji. Jestem na głównych etapach budowy: m.in. fundamenty, konstrukcja stropu, konstrukcja wieńca, konstrukcja dachu. Ilość wizyt ustalana jest z inwestorem. Podczas wizyt kontroluje prowadzone prace i wypełniam dziennik budowy. Doradztwo techniczne w cenie nadzoru.Jako Inspektor Nadzoru - występujemy w roli niezależnej osoby od strony inwestora, najczęściej w przypadkach, kiedy kierownik budowy jest od strony wykonawcy robót i nie ma gwarancji pełnej jakości robót budowlanych.

Świadczona przez naszą firmę usługa inspektora nadzoru niesie za sobą wiele korzyści:
- jesteśmy reprezentantem interesów Inwestora;
- bierzemy na siebie odpowiedzialność za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
- prowadzimy na bieżąco usługi doradztwa i wspieramy radą podczas całego procesu budowy;
- mamy uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy;
- kontrolujemy jakość procesu budowlanego i wpisów do dziennika budowy;
- dzięki nam Inwestor zaoszczędzi nerwy wynikające z nierzetelności wykonawców;
- podejmiemy się kontroli kosztów budowy, dzięki czemu Inwestor zostanie uchroniony przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji;
- skontrolujemy jakość materiałów budowlanych zastosowanych podczas budowy.

Cennik jednorazowych wizyt Inspektora Nadzoru lub wizyta związana z doradztwem technicznym wynosi 250-300 zł w zależności od rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz lokalizacji. Możliwe są rabaty przy większej ilości wizyt.


ODBIORY BUDYNKÓW I MIESZKAŃ

Na szeroką skalę zajmujemy się także pomocą w odbiorach. Podczas odbioru wskazujemy wady budynku lub mieszkania, które są niezgodne z polskimi normami, przepisami techniczno-budowlanymi, a także z umową podpisaną ze sprzedającym. Pozwala to uniknąć w okresie późniejszym dodatkowych kosztów i problemów związanych z wykończeniem. Na koniec w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej sporządzona zostaje opinia techniczna zawierająca listę wykrytych usterek.

Podczas odbioru sprawdzamy min.:

- tynki;
- posadzki;
- stolarkę okienną i drzwiową;
- obróbki blacharskie;
- elementy balkonów;
- stan ogólny instalacji sanitarnych;
- stan ogólny instalacji elektrycznych;
- wysokość pomieszczeń;
- powierzchnię użytkową.


PRZEGLĄDY TECHNICZNE (KONTROLE OKRESOWE) OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - ROCZNE, PÓŁROCZNE I PIĘCIOLETNIE

Wykonujemy przeglądy techniczne roczne, półroczne i pięcioletnie głównie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, obiektów szpitalnych oraz hal przemysłowych i magazynowych. Posiadamy przykładowe przeglądy zarówno budowlano-sanitarne, jak i elektryczne, dostępne w wersji elektronicznej.

Przegląd roczny obejmuje przegląd takich elementów budowlanych, jak: elewacje, elementy dachu, klatki schodowe, piwnice, garaż, poddasze. Przegląd 5-letni dodatkowo obejmuje pomiary instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, w częściach wspólnych oraz pomiary instalacji odgromowej, a także otoczenie i estetykę budynku. Wykonujemy również przeglądy kominiarskie i gazowe wg. odrębnej wyceny.

Z przeglądów są sporządzane protokoły z dokumentacją fotograficzną oraz w formie elektronicznej. Wyszczególnione w nich zostają nieprawidłowości występujące w budynku wraz ze sposobem naprawy oraz stopniem pilności wykonania prac.

Cennik usług przeglądów technicznych przedstawiamy poniżej. Cennik jest uzależniony w dużej mierze od wielkości (m2 powierzchni użytkowej) budynku. W przypadku większej ilości budynków oraz stałych zleceniodawców są możliwe rabaty.

Cennik przeglądów technicznych rocznych budowlanych budynków mieszkalnych w zależności od powierzchni użytkowej:
100 m² - 350 zł
200 m² - 390 zł
300 m² - 430 zł
400 m² - 460 zł
500 m² - 490 zł
600 m² - 510 zł
700 m² - 530 zł
800 m² - 550 zł
900 m² - 570 zł
1.000 m² - 580 zł
1.500 m² x 0,45 zł/m² = 675 zł
2.000 m² x 0,40 zł/m² = 800 zł
3.000 m² x 0,30 zł/m² = 900 zł
4.000 m² x 0,25 zł/m² = 1000 zł
5.000 m² x 0,215 zł/m² = 1075 zł
6.000 m² x 0,19 zł/m² = 1140 zł
7.000 m² x 0,17 zł/m² =1190 zł
8.000 m² x 0,155 zł/m² = 1240 zł
9.000 m²x 0,14 zł/m² = 1260 zł
10.000 m² x 0,13 zł/m² = 1300 zł
11.000 m² x 0,12 zł/m² = 1320 zł
12.000 m² x 0,115 zł/m² = 1380 zł
13.000 m2 x 0,11 zł/m² = 1430zł
14.000 m² x 0,11 zł/m² = 1540 zł
15.000 m² x 0,105 zł/m² = 1575 zł
16.000 m² x 0,10 zł/m² = 1600 zł
17.000 m² x 0,095 zł/m² = 1615 zł
20.000 m² x 0,095 zł/m² = 1900 zł
24.000 m² x 0,09 zł/m² = 2160 zł
28.000 m² x 0,08 zł/m² = 2240 zł
35.000 m² x 0,07 zł/m² = 2450 zł
45.000 m² x 0,06 zł/m² = 2700 zł

Podane wartości są cenami brutto. Cennik przeglądów 5-letnich budowlano-sanitarnych budynków mieszkalnych jest wyższy od powyższego cennika orientacyjnie o 250÷450 zł brutto więcej w przypadku konkretnego obiektu.
Dla budynków biurowych oraz innych ceny są ustalane indywidualnie.
Ceny przeglądów ulegają znacznemu obniżeniu przy budynkach o dużej powierzchni lub przy uzyskaniu zamówienia na większą ilość budynków.
Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.

Powyższy cennik dotyczy przeglądów wykonywanych w Warszawie i okolicach.
Ceny przeglądów w Łodzi oraz w innych miastach ustalane są indywidualnie.


EKSPERTYZY TECHNICZNE OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonujemy ekspertyzy techniczne budynków, lokali mieszkalnych, a także robót budowlanych. Wykonujemy ekspertyzy także z odkrywkami. Posiadamy przykładowe ekspertyzy do udostępnienia w wersji elektronicznej.


OCENY I OPINIE TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy oceny i opinie techniczne budynków dla różnych potrzeb, także na potrzeby sądu. Są to między innymi oceny techniczne istniejących budynków dla potrzeb projektowanej rozbudowy czy nadbudowy oraz oceny techniczne konieczne do wykonania w przypadku samowoli budowlanych, a także w przypadku zaginięcia dziennika budowy. Koszt oceny technicznej to około 700-800 zł. Sporządzamy oceny techniczne wadliwie wykonanych robót budowlanych w cenie ≥ 400 zł.


ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Wykonujemy ponadto świadectwa charakterystyki energetycznej konieczne do odbioru budynku lub przy sprzedaży. Świadectwa energetyczne wykonujemy dla budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych. Cennik świadectw wynosi ≥ 200 zł w zależności od wielkości budynku lub lokalu. Wykonujemy także badania kamerą termowizyjną w celu stwierdzenia występowania mostków termicznych w wyniku braku izolacji termicznej lub jej zawilgocenia. Cennik do ustalenia indywidualnie.


KOSZTORYSY, INWENTARYZACJE I LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANYCH

Wykonujemy również wszelkiego rodzaju kosztorysy oraz inwentaryzacje. Pomagamy także przy legalizacji samowoli budowlanych.

MIRBUD Nadzory i Okresowe Przeglądy Budowlane,
Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Kruczyński
ul. Kramarska 6
04-437 Warszawa
Mirosław Kruczyński - właściciel
Tel.: 505-950-412
www.mirbud-nadzory.pl
e-mail: miroslaw.kruczynski@wp.pl

Branża

Budowa domów, Domy murowane, Domy pod klucz, Kierownik budowy, Domy szkieletowe, Nadzór budowlany, Domy z bali, Domy z keramzytu, Domy modułowe

Obszar działania

Mazowieckie, Belgia, Francja, Niemcy, Szwecja, Włochy

Weryfikacja Oferteo

Opinie

4.95

Gwiazdki opinii

73 opinie

Pozytywna

Neutralna

Negatywna

Jesteś zadowolonym Klientem firmy?

Oceń Specjalistę
Rusak J. 22 kwietnia 2021
Pozytywna opinia

Polecam! Pan Mirosław był inspektorem nadzoru na mojej budowie i kontrolował najważniejsze etapy, ponieważ rzadko bywałem na miejscu cieszył mnie stały kontakt zdalny, dostawałem zdjęcia z wizyt z uwagami, super sprawa dla budujących na odległość.

Adam T. 22 kwietnia 2021
Pozytywna opinia

Współpracę z firmą mirbud w zakresie obowiązkowych kontroli budynków oceniam bardzo dobrze - dogodne terminy, szybka realizacja i wysoka jakość protokołów.

Janek W. 17 marca 2021
Pozytywna opinia

Inspektor nadzoru z powołania. Nasza budowa doglądana czujnym okiem pana Mirka już zakończona, ale polecamy go dalej. Bardzo fajny kontakt, mogliśmy liczyć na porady mailowe i telefoniczne i oczywiście regularne przyjazdy na budowę.

Robert W. 5 lutego 2021
Pozytywna opinia

Firma pana Mirosława wykonała przeglądy roczne i 5-letnie kilku zarządzanych przez nas budynków w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim. Kontrole wykonano z należytą starannością. Sporządzono szczegółowe protokoły z opisem nieprawidłowości i obszerną dokumentacją fotograficzną. Polecamy ich usługi.

Maria B. 27 stycznia 2021
Pozytywna opinia

Godny zaufania inspektor nadzoru. Budowa dopilnowana w 100%. Pozdrawiam.

Magdalena F. 20 kwietnia 2020
Pozytywna opinia

Całokształt pracy pana Mirosława oceniam bardzo dobrze. Kierownik pomógł w dopełnieniu formalności i należycie dopilnował budowy mojego domu pod Piasecznem. W razie problemów można na niego liczyć i z tego względu wystawiam pozytywną opinię.

Elżbieta T. 6 kwietnia 2020
Pozytywna opinia

Skorzystałam z usług firmy Mirbud w lutym przy wykonaniu ekspertyzy spękań w domu jednorodzinnym. Pan inspektor ustalił przyczynę pojawienia się spękań oraz metody naprawy. Wszystko to opisane zostało w dokumencie, który otrzymałam elektronicznie i w formie wydruku papierowego. Bardzo dziękuję Panie Mirku za fachową pomoc!

Kamil S. 1 kwietnia 2020
Pozytywna opinia

Świetny fachowiec. Cieszę się, że szukając inspektora do odbioru mieszkania polecono mi na pana Kruczyńskiego. Lokal został sprawdzony w umówionym terminie. Pan Mirosław znalazł kilka usterek, których ja bym raczej nie wychwycił i przekazał uwagi deweloperowi 😊 Bardzo polecam!

Aga U. 13 marca 2020
Pozytywna opinia

Polecam usługi firmy Mirbud! Pan Mirosław nadzorował budowę mojego domu jako kierownik budowy. Na temat jego pracy mogę powiedzieć wiele miłych słów, przede wszystkim jest profesjonalny i dokładny.

Dorota S. 2 lipca 2019
Pozytywna opinia

Panie Mirku, dziękuję za fachową pomoc przy budowie domu w Starych Babicach. Cały proces sprawnie kontrolowany, wykonawca dopilnowany. Współpraca z takim inspektorem nadzoru to przyjemność. Będę Pana polecać dalej. Serdecznie pozdrawiam.

Marek W. 28 maja 2019
Pozytywna opinia

Nowi sąsiedzi polecili nam skorzystanie z pomocy pana Mirosława przy odbiorze mieszkania. To był strzał w dziesiątkę Koszt nie był duży, a lokal został bardzo dokładnie sprawdzony. Wykazano kilka usterek, na które zapewne sami nie zwrócilibyśmy uwagi. Gorąco polecamy i pozdrawiamy.

Monika R. 21 marca 2019
Pozytywna opinia

Inspektor nadzoru spisał się na medal. Przez cały okres inwestycji mogłam liczyć na wsparcie ze strony p. Kruczyńskiego. Wyłapał wszystkie błędy i niezgodności z projektem, będące winą wykonawcy i dopilnował, by zostały naprawione. Polecam w 100%.

Jarek K. 14 marca 2019
Pozytywna opinia

Każdemu inwestorowi rozpoczynającemu przygodę z budową domu bez wahania polecę Pana Mirosława Kruczyńskiego! Wzorowo pełnił on funkcję kierownika naszej budowy, która właśnie pomyślnie się zakończyła. Otrzymaliśmy fachową pomoc, jesteśmy przekonani, że budynek został dokładnie sprawdzony i bez obaw możemy się wprowadzać

Sylwester S. Kobyłka, 28 marca 2018
Potrzebuję inspektora nadzoru do odbioru domu lub mieszkania, 125m2m2, Kobyłka
Pozytywna opinia

Mario R. 8 marca 2018
Pozytywna opinia

Profesjonalne podejście do tematu. Odbiór mieszkania nie był łatwy, jednak profesjonalne podejście Pana Mirosława pomogło. Polecam bardzo.

Tomasz F. Ożarów Mazowiecki, 7 marca 2018
Potrzebuję kierownika do budowy obiektu, 131m2, Ożarów Mazowiecki
Pozytywna opinia

Wojciech Ż. Podkowa Leśna, 4 lutego 2018
Zapytanie o kierownika do przebudowy, 106m2, Podkowa Leśna
Pozytywna opinia

Jurand B. Serock, 7 grudnia 2017
Szukam kierownika budowy domu, pow. do 100m2, Serock
Pozytywna opinia

Agata I. 27 listopada 2017
Pozytywna opinia

Trafiliśmy najlepiej jak tylko mogliśmy! Bardzo się cieszymy, że udało nam się trafić na tak rzetelnego i skrupulatnego specjalistę z tak ogromną wiedzą w tematach budowlanych. Jeśli jeszcze dziś zastanawiają się Państwo nad decyzją, czy ten czy inny to możemy polecić z czystym sumieniem Pana Mirosława Kruczyńskiego. Mieliśmy wiele pytań, wątpliwości na każdym etapie budowy naszego domu, a Pan Mirosław zawsze bez problemu pojawiał się i udzielał cennych rad. Wiemy, że budowa domu to wielkie wyzwanie, ale z takim wspaniałym kierownikiem to sama przyjemność. Jeszcze raz dziękujemy i polecamy.

Paweł Z. 9 listopada 2017
Zapytanie o kierownika do budowy obiektu, 153m2, Łazy
Pozytywna opinia

Polecam za szybkość i jakość oferty.

pokaż więcej

Otrzymaj bezpłatną wycenę

od specjalistów takich jak Kierownik budowy, Inspektor nadzoru, Przeglądy techniczne, Ekspertyzy techniczne, Odbiory budynków i mieszkań, Warszawa- Mirosław Kruczyński 505950412

Powiązane produkty i usługi: Nadzór budowlanyDomy z kontenerówNiwelacja terenuNadzór budowlany WarszawaDomy z kontenerów WarszawaNiwelacja terenu Warszawa,  Inspektor nadzoru inwestorskiego, Nadzory budowlane, Kosztorysy,  Świadectwa charakterystyki energetycznej, Certyfikaty energetyczne, Projektowanie, Odbiór obiektów, Odbiory obiektów, Doradztwo techniczne,  Ocena stanu technicznego, Kontrole okresowe obiektów, Przeglądy techniczne, Przegląd techniczny, Przeglądy okresowe, Przeglądy budowlane, Przeglądy budynków, Zlecenia budowlane,  Oceny stanu technicznego, Odbiory budynków, Odbiór budynku, Odbiory mieszkań, Odbiór mieszkania, Opinie techniczne, Opinia techniczna, Ekspertyza techniczna, Ekspertyzy techniczne, Nadzór, Nadzory, Warszawa, Łódź, Przeglądy budynków warszawa, Przeglądy budynków łódź, Przegląd okresowy budynku, Przegląd budowlany, Przegląd roczny, Przegląd półroczny, Przegląd pięcioletni warszawa, Kontrola okresowa budynku, Przegląd techniczny budynku, Kierownik robót, Kierownik budowy warszawa, Inspektor nadzoru warszawa

Oferta

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANYCH,KIEROWNIK BUDOWY,INSPEKTOR NADZORU,ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE,ODBIORY
Mazowieckie - Warszawa
do uzgodnienia

Firma MIRBUD Nadzory i Okresowe Przeglądy Budowlane, Usługi Ogólnobudowlane istnieje od 1 kwietnia 2010 r. Siedziba firmy mieści się w Ciechanowie, jednak główny obszar świadczenia usług to Warszawa i...  

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, ODBIORY BUDYNKÓW I MIESZKAŃ
Mazowieckie - Warszawa
do uzgodnienia

Firma MIRBUD Nadzory i Okresowe Przeglądy Budowlane, Usługi Ogólnobudowlane istnieje od 1 kwietnia 2010 r. Siedziba firmy mieści się w Ciechanowie, jednak główny obszar świadczenia usług to Warszawa i okolice do 50 km od centrum, ale także całe...  

PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW, EKSPERTYZY I OPINIE TECHNICZNE
Polska - Warszawa
do uzgodnienia

Firma MIRBUD Nadzory i Okresowe Przeglądy Budowlane, Usługi Ogólnobudowlane istnieje od 1 kwietnia 2010 r. Siedziba firmy mieści się w Ciechanowie, jednak główny obszar świadczenia usług to Warszawa i okolice do 50 km od centrum, ale także całe województwo...  

pokaż więcej

Kontakt

Formularz kontaktowy

Następny obraz
Klikając w przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Oferteo sp. z o.o., która będzie ich Administratorem. Mamy siedzibę we Wrocławiu (50‑559) przy ul. Świeradowskiej 51‑57/102A. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Tobą, a tym Dostawcą usług lub produktów, w tym poinformowania Dostawcy kto jest nadawcą wiadomości. Na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń lub sporów będziemy przechowywać Twoje dane przez 12 miesięcy. w ten sposób zabezpieczamy interesy Oferteo i wszystkich naszych Użytkowników. Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Więcej na temat sposobu, czasu przetwarzania i przekazywania Twoich danych osobowych oraz skarg, znajdziesz w Polityce Ochrony Prywatności.

Adres

ul. Sternicza 100, 01-350 Warszawa

WWW

www.mirbud-nadzory.pl

Telefon

505****** Pokaż numer

GaduGadu

Dane rejestrowe

Firma

Nazwa firmy MIRBUD Nadzory i Okresowe Przeglądy Budowlane, Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Kruczyński
Imię (pierwsze) MIROSŁAW
Nazwisko KRUCZYŃSKI
Data rozpoczęcia działalności 2010-04-01
NIP 5661909081
Regon 142228173

Siedziba

Kraj Polska
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat ciechanowski
Gmina Ciechanów
Miejscowość Ciechanów
Kod pocztowy 06400
Poczta Ciechanów
Ulica ul. Armii Krajowej
Numer nieruchomości 39
Numer lokalu 22

Forma prawna

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 9 - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Kod i nazwa szczegółowej formy prawnej 099 - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Kod i nazwa formy własności 214 - Własność krajowych osób fizycznych

Rejestracja

Data wpisu do bazy REGON 2010-02-24
Data powstania 2010-02-18
Data rozpoczęcia działalności 2010-04-01
Data wznowienia działalności 2021-04-01

Zakres działalności (PKD)

Kod PKD Nazwa
7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Przeważające PKD
4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

Dane zostaną pobrane i zaktualizowane w ciągu kilku minut.
W razie potrzeby prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.