Kierownik budowy, Inspektor nadzoru, Przeglądy techniczne, Ekspertyzy techniczne, Odbiory budynków i mieszkań, Warszawa- Mirosław Kruczyński 505950412 Warszawa - Opinie, Kontakt
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Kierownik budowy, Inspektor nadzoru, Przeglądy techniczne, Ekspertyzy techniczne, Odbiory budynków i... nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Kierownik budowy, Inspektor nadzoru, Przeglądy techniczne, Ekspertyzy techniczne, Odbiory budynków i...

O specjaliście

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW ROCZNE, PÓŁROCZNE I PIĘCIOLETNIE, EKSPERTYZY I OPINIE TECHNICZNE, ODBIORY BUDYNKÓW I MIESZKAŃ, ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE, Warszawa
SOLIDNIE I NIEDROGO!

www.mirbud-nadzory.pl


Firma MIRBUD Nadzory i Okresowe Przeglądy Budowlane, Usługi Ogólnobudowlane istnieje od 1 kwietnia 2010 r. Siedziba firmy mieści się w Ciechanowie, jednak główny obszar świadczenia usług to Warszawa i okolice do 50 km od centrum, ale także całe województwo mazowieckie.

Firma dodatkowo wykonuje przeglądy budynków w Łodzi.

Posiadamy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej a także uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Działamy w branży budowlanej od 2006 r. Współpracujemy głównie z firmami budowlanymi, osobami prywatnymi, zarządcami nieruchomości, wspólnotami mieszkaniowymi oraz innymi firmami.


Firma świadczy następujące usługi:
- kierownik budowy;
- inspektor nadzoru inwestorskiego;
- przeglądy techniczne obiektów budowlanych (kontrole okresowe) roczne, półroczne i pięcioletnie;
- ekspertyzy techniczne, opinie i oceny techniczne obiektów budowlanych;
- świadectwa charakterystyki energetycznej;
- odbiory budynków i mieszkań;
- doradztwo techniczne;
- kosztorysy;
- legalizacje samowoli budowlanych;
- inwentaryzacje.


Firma może polecić dobre i sprawdzone firmy wykonawcze oraz posiada rabaty w niektórych hurtowniach materiałów budowlanych.


KIEROWNIK BUDOWY. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Firma świadczy usługi Kierownika Budowy - prowadzimy wiele budów budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ale także hal przemysłowych i magazynowych, budynków usługowych i wielorodzinnych. Rolę kierownika budowy oraz jego podstawowe zadania reguluje Prawo Budowlane.

Jako przykładowe obowiązki Kierownika Budowy ustawa Prawo Budowlane wymienia:
-prowadzenie dokumentacji budowy;
-zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu;
-zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę;
-realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Pierwsze czynności wykonywane przez Kierownika Budowy to:
-złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
-wpis do dziennika budowy;
-przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie.

Współpraca z nami zaczyna się od spotkania, na którym zapoznajemy się z projektem budowlanym, następnie doradzamy Państwu, które etapy budowy warto skontrolować oraz wyjaśniamy ewentualne wątpliwości techniczne.

W trakcie trwania budowy kontrolujemy prowadzone prace budowlane na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności prace budowlane ulegające zakryciu lub zanikające. Poszczególne etapy kontroli są ustalane z Państwem już na początku lub w trakcie trwania budowy.

Głównymi etapami budowy na jakich powinniśmy być to:
-kontrola zbrojenia fundamentów;
-kontrola zbrojenia stropu;
-kontrola konstrukcji dachu;
-zakończenie budowy.

Podczas kontroli poszczególnych etapów budowy wszelkie nieprawidłowości są od razu zgłaszane do Państwa oraz do wykonawcy robót. W razie potrzeby są także zapisywane w dzienniku budowy lub w oddzielnym protokole wraz z podaniem terminu usunięcia nieprawidłowości. Podczas wizyt na budowie dziennik budowy jest na bieżąco uzupełniany.

Koszty uzależnione są od rodzaju usługi oraz wielkości inwestycji. Jestem na głównych etapach budowy: m.in. fundamenty, konstrukcja stropu, konstrukcja wieńca, konstrukcja dachu. Ilość wizyt ustalana jest z inwestorem. Podczas wizyt kontroluje prowadzone prace i wypełniam dziennik budowy. Doradztwo techniczne w cenie nadzoru.Jako Inspektor Nadzoru - występujemy w roli niezależnej osoby od strony inwestora, najczęściej w przypadkach, kiedy kierownik budowy jest od strony wykonawcy robót i nie ma gwarancji pełnej jakości robót budowlanych.

Świadczona przez naszą firmę usługa inspektora nadzoru niesie za sobą wiele korzyści:
- jesteśmy reprezentantem interesów Inwestora;
- bierzemy na siebie odpowiedzialność za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
- prowadzimy na bieżąco usługi doradztwa i wspieramy radą podczas całego procesu budowy;
- mamy uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy;
- kontrolujemy jakość procesu budowlanego i wpisów do dziennika budowy;
- dzięki nam Inwestor zaoszczędzi nerwy wynikające z nierzetelności wykonawców;
- podejmiemy się kontroli kosztów budowy, dzięki czemu Inwestor zostanie uchroniony przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji;
- skontrolujemy jakość materiałów budowlanych zastosowanych podczas budowy.

Cennik jednorazowych wizyt Inspektora Nadzoru lub wizyta związana z doradztwem technicznym wynosi 250-300 zł w zależności od rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz lokalizacji. Możliwe są rabaty przy większej ilości wizyt.


ODBIORY BUDYNKÓW I MIESZKAŃ

Na szeroką skalę zajmujemy się także pomocą w odbiorach. Podczas odbioru wskazujemy wady budynku lub mieszkania, które są niezgodne z polskimi normami, przepisami techniczno-budowlanymi, a także z umową podpisaną ze sprzedającym. Pozwala to uniknąć w okresie późniejszym dodatkowych kosztów i problemów związanych z wykończeniem. Na koniec w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej sporządzona zostaje opinia techniczna zawierająca listę wykrytych usterek.

Podczas odbioru sprawdzamy min.:

- tynki;
- posadzki;
- stolarkę okienną i drzwiową;
- obróbki blacharskie;
- elementy balkonów;
- stan ogólny instalacji sanitarnych;
- stan ogólny instalacji elektrycznych;
- wysokość pomieszczeń;
- powierzchnię użytkową.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE (KONTROLE OKRESOWE) OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - ROCZNE, PÓŁROCZNE I PIĘCIOLETNIE

Wykonujemy przeglądy techniczne roczne, półroczne i pięcioletnie głównie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, obiektów szpitalnych oraz hal przemysłowych i magazynowych. Posiadamy przykładowe przeglądy zarówno budowlano-sanitarne, jak i elektryczne, dostępne w wersji elektronicznej.

Przegląd roczny obejmuje przegląd takich elementów budowlanych, jak: elewacje, elementy dachu, klatki schodowe, piwnice, garaż, poddasze. Przegląd 5-letni dodatkowo obejmuje pomiary instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, w częściach wspólnych oraz pomiary instalacji odgromowej, a także otoczenie i estetykę budynku. Wykonujemy również przeglądy kominiarskie i gazowe wg. odrębnej wyceny.

Z przeglądów są sporządzane protokoły z dokumentacją fotograficzną oraz w formie elektronicznej. Wyszczególnione w nich zostają nieprawidłowości występujące w budynku wraz ze sposobem naprawy oraz stopniem pilności wykonania prac.

Cennik usług przeglądów technicznych przedstawiamy poniżej. Cennik jest uzależniony w dużej mierze od wielkości (m2 powierzchni użytkowej) budynku. W przypadku większej ilości budynków oraz stałych zleceniodawców są możliwe rabaty.

Cennik przeglądów technicznych rocznych za 1m² powierzchni użytkowej:

- dla budynków o pow. użytkowej poniżej 1000m² - 400÷600 zł (za całość)
- dla budynków o pow. użytkowej 1000÷1500m² - 0,60÷0,50 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej 1500÷2500m² - 0,50÷0,38 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej 2500÷3000m² - 0,38÷0,33 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej 3000÷3500m² - 0,33÷0,30 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej 3500÷4500m² - 0,30÷0,25 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej 4500÷6000m² - 0,25÷0,20 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej 6000÷8000m² - 0,20÷0,17 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej 8000÷10000m² - 0,17÷0,15 zł/1m²
- dla budynków o pow. użytkowej powyżej 10000m² ≤ 0,15 zł/1m².

Podane wartości są cenami brutto. Cennik przeglądów 5-letnich waha się w granicach 0,50 zł ÷1,40 zł brutto za 1m² powierzchni użytkowej. Ceny przeglądów ulegają znacznemu obniżeniu przy budynkach o dużej powierzchni lub przy uzyskaniu zamówienia na większą ilość budynków.

Powyższy cennik dotyczy przeglądów wykonywanych w Warszawie i okolicach.
Ceny przeglądów w Łodzi oraz w innych miastach ustalane są indywidualnie.

EKSPERTYZY TECHNICZNE OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonujemy ekspertyzy techniczne budynków, lokali mieszkalnych, a także robót budowlanych. Wykonujemy ekspertyzy także z odkrywkami. Posiadamy przykładowe ekspertyzy do udostępnienia w wersji elektronicznej.


OCENY I OPINIE TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy oceny i opinie techniczne budynków dla różnych potrzeb, także na potrzeby sądu. Są to między innymi oceny techniczne istniejących budynków dla potrzeb projektowanej rozbudowy czy nadbudowy oraz oceny techniczne konieczne do wykonania w przypadku samowoli budowlanych, a także w przypadku zaginięcia dziennika budowy. Koszt oceny technicznej to około 700-800 zł. Sporządzamy oceny techniczne wadliwie wykonanych robót budowlanych w cenie ≥ 400 zł.


ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Wykonujemy ponadto świadectwa charakterystyki energetycznej konieczne do odbioru budynku lub przy sprzedaży. Świadectwa energetyczne wykonujemy dla budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych. Cennik świadectw wynosi ≥ 200 zł w zależności od wielkości budynku lub lokalu. Wykonujemy także badania kamerą termowizyjną w celu stwierdzenia występowania mostków termicznych w wyniku braku izolacji termicznej lub jej zawilgocenia. Cennik do ustalenia indywidualnie.


KOSZTORYSY, INWENTARYZACJE I LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANYCH

Wykonujemy również wszelkiego rodzaju kosztorysy oraz inwentaryzacje. Pomagamy także przy legalizacji samowoli budowlanych.

MIRBUD Nadzory i Okresowe Przeglądy Budowlane,
Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Kruczyński
ul. Kramarska 6
04-437 Warszawa
Mirosław Kruczyński - właściciel
Tel.: 505-950-412
www.mirbud-nadzory.pl
e-mail: miroslaw.kruczynski@wp.pl

Branża

Budowa stanu surowegoDomy pod kluczElewacje i ociepleniaKierownicy budowyCiesielskie, dekarskie inneDomy szkieletoweRzeczoznawca budowlanyMurarzeFundamentyArchitekciNadzór budowlanyDomy z BaliUkładanie kostki brukowejRemonty domów i kamienicRemonty mieszkańGlazurnicyInstalacje sanitarneTynki maszynoweGeodeciPosadzkiRoboty ziemneElektrykMontaż ogrodzeniaPłyta karton gipsWyburzeniaKrycie dachówInstalacje grzewczeDachyGeologHydraulikEkipy budowlaneAgencje nieruchomościKominkiMalowanie mieszkańNaprawa dachówNaprawa okienProjektowanie instalacji sanitarnychWylewkaInstalacje gazoweKonstrukcje staloweMeble na wymiarStolarzeOdśnieżanieSchodyWentylacja i rekuperacjaFirmy remontowo-wykończenioweRemont łazienkiUkładanie paneli i parkietówProjektowanie inżynieryjneAdministracja domówWynajem nieruchomościWypożyczalnia sprzętu budowlanegoProjektowanie ogrodówMontaż drzwiTarasyKlimatyzacjaPrace działkoweArchitekt wnętrzGładzieOgrodnikKamieniarstwoZabudowa balkonuBalustradyObróbki blacharskiePrace wysokościoweInstalatorstwo energetyczneCyklinowanieOsuszanieInstalacjePosadzki przemysłoweAlarmyW ogrodzie, przed domemKonstrukcje inżynieryjne - projektowanieOdnawialne źródła energiiInstalacja domofonów i wideodomofonówProjektant instalacji elektrycznychWywóz GruzuMontaż antenOcieplanie Pianką PURProjektowanie WnętrzSzpachlowanieFirmy inżynieryjne

Obszar działania

Mazowieckie, Belgia, Francja, Niemcy, Szwecja, Włochy

Weryfikacja Oferteo

Opinie

Gwiazdki opinii 25 opinii

Jesteś zadowolonym Klientem firmy Kierownik budowy, Inspektor nadzoru, Przeglądy...?

Dodaj swoje referencje!

8 marca 2018
Pozytywna opinia

Profesjonalne podejście do tematu. Odbiór mieszkania nie był łatwy, jednak profesjonalne podejście Pana Mirosława pomogło. Polecam bardzo.

27 listopada 2017
Pozytywna opinia

Trafiliśmy najlepiej jak tylko mogliśmy! Bardzo się cieszymy, że udało nam się trafić na tak rzetelnego i skrupulatnego specjalistę z tak ogromną wiedzą w tematach budowlanych. Jeśli jeszcze dziś zastanawiają się Państwo nad decyzją, czy ten czy inny to możemy polecić z czystym sumieniem Pana Mirosława Kruczyńskiego. Mieliśmy wiele pytań, wątpliwości na każdym etapie budowy naszego domu, a Pan Mirosław zawsze bez problemu pojawiał się i udzielał cennych rad. Wiemy, że budowa domu to wielkie wyzwanie, ale z takim wspaniałym kierownikiem to sama przyjemność. Jeszcze raz dziękujemy i polecamy.

9 listopada 2017
Zapytanie o kierownika do budowy obiektu, 153m2, Łazy
Pozytywna opinia

Polecam za szybkość i jakość oferty.

pokaż więcej

Otrzymaj bezpłatną wycenę

od specjalistów takich jak Kierownik budowy, Inspektor nadzoru, Przeglądy techniczne, Ekspertyzy techniczne, Odbiory budynków i mieszkań, Warszawa- Mirosław Kruczyński 505950412

Powiązane produkty i usługi: nadzór budowlany, nadzory budowlane, niwelacja terenu, domy z kontenerów, nadzór budowlany Warszawa, nadzory budowlane Warszawa, niwelacja terenu Warszawa, domy z kontenerów Warszawa, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, nadzory budowlane, nadzór budowlany, kosztorysy, świadectwa charakterystyki energetycznej, certyfikaty energetyczne, projektowanie, odbiór obiektów, odbiory obiektów, doradztwo techniczne, ocena stanu technicznego, kontrole okresowe obiektów, przeglądy techniczne, przegląd techniczny, przeglądy okresowe, przeglądy budowlane, przeglądy budynków, zlecenia budowlane, oceny stanu technicznego, odbiory budynków, odbiór budynku, odbiory mieszkań, odbiór mieszkania, opinie techniczne, opinia techniczna, ekspertyza techniczna, ekspertyzy techniczne, nadzór, nadzory, warszawa, łódź, przeglądy budynków warszawa, przeglądy budynków łódź, przegląd okresowy budynku, przegląd budowlany, przegląd roczny, przegląd półroczny, przegląd pięcioletni warszawa, kontrola okresowa budynku, przegląd techniczny budynku, kierownik robót, kierownik budowy warszawa, inspektor nadzoru warszawa

Oferta

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANYCH,KIEROWNIK BUDOWY,INSPEKTOR NADZORU,ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE,ODBIORY
Mazowieckie - Warszawa
do uzgodnienia

Firma MIRBUD Nadzory i Okresowe Przeglądy Budowlane, Usługi Ogólnobudowlane istnieje od 1 kwietnia 2010 r. Siedziba firmy mieści się w Ciechanowie, jednak główny obszar świadczenia usług to Warszawa i...  

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, ODBIORY BUDYNKÓW I MIESZKAŃ
Mazowieckie - Warszawa
do uzgodnienia

Firma MIRBUD Nadzory i Okresowe Przeglądy Budowlane, Usługi Ogólnobudowlane istnieje od 1 kwietnia 2010 r. Siedziba firmy mieści się w Ciechanowie, jednak główny obszar świadczenia usług to Warszawa i okolice do 50 km od centrum, ale także całe...  

PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW, EKSPERTYZY I OPINIE TECHNICZNE
Polska - Warszawa
do uzgodnienia

Firma MIRBUD Nadzory i Okresowe Przeglądy Budowlane, Usługi Ogólnobudowlane istnieje od 1 kwietnia 2010 r. Siedziba firmy mieści się w Ciechanowie, jednak główny obszar świadczenia usług to Warszawa i okolice do 50 km od centrum, ale także całe województwo...  

pokaż więcej

Kontakt

Formularz kontaktowy

Następny obraz
Klikając w przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Oferteo sp. z o.o., która będzie ich Administratorem. Mamy siedzibę we Wrocławiu (50‑559) przy ul. Świeradowskiej 51‑57/102A. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Tobą, a tym Dostawcą usług lub produktów, w tym poinformowania Dostawcy kto jest nadawcą wiadomości. Na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń lub sporów będziemy przechowywać Twoje dane przez 12 miesięcy. w ten sposób zabezpieczamy interesy Oferteo i wszystkich naszych Użytkowników. Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Więcej na temat sposobu, czasu przetwarzania i przekazywania Twoich danych osobowych oraz skarg, znajdziesz w Polityce Ochrony Prywatności.

Adres

Kramarska 6/430, Warszawa

Telefon

505****** Pokaż numer

Telefon

505****** Pokaż numer

GaduGadu

Osoba kontaktowa

Mirosław Kruczyński

Dane rejestrowe

Firma

Nazwa firmy MIRBUD Nadzory i Okresowe Przeglądy Budowlane, Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Kruczyński; NADZÓR-BUD Przeglądy Budowlane s.c. Kruczyński Mirosław, Krystyna Kruczyńska, Przeglądy Budowlane s.c. Kruczyński Mirosław, Kruczyński Cezary
Imię (pierwsze) MIROSŁAW
Nazwisko KRUCZYŃSKI
Data rozpoczęcia działalności 2010-04-01
NIP 5661909081
Regon 142228173

Siedziba

Kraj Polska
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat ciechanowski
Gmina Ciechanów
Miejscowość Ciechanów
Kod pocztowy 06400
Poczta Ciechanów
Ulica ul. Armii Krajowej
Numer nieruchomości 39
Numer lokalu 22

Forma prawna

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 9 - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Kod i nazwa szczegółowej formy prawnej 099 - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Kod i nazwa formy własności 214 - Własność krajowych osób fizycznych

Rejestracja

Data wpisu do bazy REGON 2010-02-24
Data powstania 2010-02-18
Data rozpoczęcia działalności 2010-04-01

Zakres działalności (PKD)

Kod PKD Nazwa
7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Przeważające PKD
8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Dane zostaną pobrane i zaktualizowane w ciągu kilku minut.
W razie potrzeby prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.